سوالات متداول

آیا کیهان ملک مراجعه حضوری دارد ؟

عقد قرارداد بعد از احراز هویت کامل طرفین و همچنین ملک مورد معامله بصورت حضوری انجام می گیرد.

با توجه به متراژ و نوع ملک مورد معامله، طبق قیمت اعلامی اتحادیه، کمسیون دریافت می گردد. البته در بسیاری از موارد تخفیفات خوبی در نظر گرفته می شود تا طرفین رضایت کامل از مجموعه کیهان ملک داشته باشند.

گروه کیهان ملک متشکل از نیروهای خبره در حوزه ملک مسکونی و تجاری می باشند که با توجه به منطقه مورد درخواست شما و همچنین نوع ملک، مشاوره آن حوزه با شما در تماس می باشد.

کیهان ملک دارای مشاوران حقوقی زبده و با تجربه ای می باشد که در صورت نیاز فراخوان و با آنها گفتگو می نمائید.